درخواست اخذ نمایندگی

ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
ـ دارا بودن مطالعه اولیه و علاقه به طب و تغذیه سالم و ارگانیک
ـ دارا بودن امکان اجاره فروشگاهی به متراژ حداقل 40 متر
ـ دارا بودن حداقل 80 میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه

2019 © Copyright - almaatech.ir