هنگام خرید موادغذایی ارگانیک به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هنگام خرید موادغذایی ارگانیک به چه نکاتی باید توجه کرد؟

به نقل از سلامانه، دکتر آراسب دباغ مقدم، متخصص علوم غذا و صنایع غذایی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این نکته گفت: «متاسفانه اتفاقی که هر روزه در ایران شاهد تکرار آن هستیم این است که اکثر فروشنده ها ادعایی بر ارگانیک بودن محصولات موجود دارند درحالی که برای اینکه مشخص شود ماده غذایی ارگانیک است است یا نه، حتما باید دارای گواهی معتبر با تاریخ انقضای مشخص از شرکت های اعتباربخشی باشد و نمانام (لوگوی) مرتبط نیز در بسته بندی آنها درج شده باشد.»
وی در ادامه افزود: «در ایران «انجمن ارگانیک ایران» اسامی تولیدکنندگان رسمی محصولات ارگانیک و فروشگاه های معتبر این نوع فرآورده ها را در سایت خود و نیز مجله «ارگانیک» اعلام و به روزرسانی می کند و اگر تولیدکننده ای ادعای صدور فرآورده ارگانیکش را به اتحادیه اروپا یا آمریکا دارد، باید گواهی مربوط را از اتحادیه اروپا یا وزارت کشاورزی آمریکا دریافت کرده باشد.»
این متخصص صنایع غذایی همچنین یادآور شد: «در تولید غذاهای ارگانیک به چرخه طبیعی منابع، تعادل زیست بوم، تنوع زیستی، عدم استفاده از سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی، عدم استفاده از پرتوها، حلال های صنعتی و افزودنی های صناعی توجه می شود. از این رو، غذاهای ارگانیک لازم است که با استاندارد غذای ارگانیک تولید شوند. این استاندارد (استاندارد ملی ایران به شماره 11000) خوشبختانه در ایران هم تدوین و تصویب شده است.»
دکتر دباغ مقدم در ادامه تاکید کرد که با توجه به شرایط و مقررات خاص و سخت برای تولید فرآورده های ارگانیک، فقط یک تا دو درصد از کل تولید غذای جهان در حال حاضر به صورت ارگانیک صورت می گیرد و امکان تولید همه فرآورده ها به صورت ارگانیک برای سیر کردن جمعیت کره زمین وجود ندارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه صرف ادعای فروشنده یک فراورده مبنی بر ارگانیک بودن یک ماده غذایی کافی نیست، گفت: «در هنگام خرید فرآورده های ارگانیک، باید به درج نمانام (لوگوهای) مناسب و گواهی نامه های مرتبط روی بسته بندی دقت شود و صرف ادعای فروشنده در این زمینه، کافی نیست.»

محصولات ارگانیک برچسب ارگانیک گواهی ارگانیک

پرسش خود را مطرح نمایید

2019 © Copyright - almaatech.ir