درخواست اخذ نمایندگی

شرایط

  • ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
  • ـ دارا بودن مطالعه اولیه و علاقه به طب و تغذیه سالم و ارگانیک
  • ـ درا بودن امکان اجاره فروشگاهی به متراژ حداقل 40 متر
  • ـ دارا بودن حداقل 80 میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه